Miguel URBÁN CRESPO : Начална страница 

Член 

Комисия по развитие 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация за връзки с Меркосур 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия 

Последни дейности 

Обратна връзка