John A.W. BIRD : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 05-03-1987 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 05-03-1987 / 24-07-1989 : Labour Party (Обединено кралство)

членове 

  • 13-03-1987 / 13-06-1988 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Комисия по външноикономически отношения
  • 13-06-1988 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите