Gordon J. ADAM Gordon J. ADAM
Gordon J. ADAM
Обединено кралство

Роден : , Carlisle

2-ри парламентарен мандат Gordon J. ADAM

Политически групи

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии

членове

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по Правилника за дейността и петициите
 • 11-02-1985 / 09-03-1986 : Делегация за връзки с Комитета на парламентаристите от ЕАСТ
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Делегация за връзки с Комитета на парламентаристите от ЕАСТ
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки с Норвегия

Заместник

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по проверка на пълномощията
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по бюджетите
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по петициите
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по бюджетите
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите