Gordon J. ADAM Gordon J. ADAM
Gordon J. ADAM
Обединено кралство

Роден : , Carlisle

3-ти парламентарен мандат Gordon J. ADAM

Политически групи

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Група на социалистите - Член
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Labour Party (Обединено кралство)

Заместник-председател

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по енергетика, изследвания и технологии

членове

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по петициите
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН и Република Корея (AIPO)
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Междупарламентарната организация на АСЕАН (AIPO) и Република Корея

Заместник

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Комисия по бюджетите
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Подкомисия по рибно стопанство
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с републиките от Общността на независимите държави (ОНД)