Nikolaos PAPAKYRIAZIS Nikolaos PAPAKYRIAZIS
Nikolaos PAPAKYRIAZIS
Гърция

Роден : , Thessaloniki

Починал :

4-ти парламентарен мандат Nikolaos PAPAKYRIAZIS

Политически групи

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Гърция)

Председател

 • 17-11-1994 / 10-07-1995 : Делегация за връзки с България и Румъния
 • 13-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 30-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България

членове

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по петициите
 • 11-10-1995 / 12-10-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-България
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външноикономически отношения
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите

Заместник

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния