Jochen van AERSSEN Jochen van AERSSEN
Jochen van AERSSEN
Германия

Роден : , Kevelaer

1-ви парламентарен мандат Jochen van AERSSEN

Политически групи

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател

  • 19-07-1979 / 23-07-1984 : Комисия по външноикономически отношения

членове

  • 09-03-1982 / 23-07-1984 : Комисия по институционални въпроси
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Делегация за връзки с Латинска Америка