Jochen van AERSSEN Jochen van AERSSEN
Jochen van AERSSEN
Германия

Роден : , Kevelaer

2-ри парламентарен мандат Jochen van AERSSEN

Политически групи

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по външноикономически отношения

членове

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по институционални въпроси
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по външноикономически отношения

Заместник

  • 26-07-1984 / 07-11-1985 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 08-11-1985 / 01-05-1986 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
  • 02-05-1986 / 20-01-1987 : Комисия по развитие и сътрудничество
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по развитие и сътрудничество