Gérard
ONESTA

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат Gérard ONESTA

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за необходимостта от координирани действия на равнище ЕС за борбата срещу незаконния трафик на културни ценности и за връщането на такива ценности на държавите-членки, от които са били незаконно изнесени

15-12-2008 P6_DCL(2008)0107 Отпаднала
Katerina BATZELI Gérard ONESTA Vasco GRAÇA MOURA Giovanni BERLINGUER Claire GIBAULT
Дата на внасяне : 15-12-2008
Срок : 02-04-2009
Брой подписали : 134 - 02-04-2009

Писмена декларация за премахване на уличната бездомност

10-12-2007 P6_DCL(2007)0111 Приета
Mary Lou McDONALD Jacek PROTASIEWICZ Claude MORAES Gérard ONESTA Jean Marie BEAUPUY
Дата на внасяне : 10-12-2007
Срок : 10-04-2008
Дата на приемане : 22-04-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0163
Брой подписали : 438 - 10-04-2008

Писмена декларация за борба с хроничните обструктивни белодробни заболявания

14-11-2007 P6_DCL(2007)0102 Отпаднала
Catherine STIHLER Jerzy BUZEK Paulo CASACA Avril DOYLE Gérard ONESTA
Дата на внасяне : 14-11-2007
Срок : 28-02-2008
Брой подписали : 183 - 21-02-2008

Писмена декларация относно по-пожаробезопасни цигари

09-07-2007 P6_DCL(2007)0066 Отпаднала
Arlene McCARTHY Gérard ONESTA Georgs ANDREJEVS
Дата на внасяне : 09-07-2007
Срок : 15-11-2007
Брой подписали : 68 - 15-11-2007

Писмена декларация за единния европейски номер за спешни повиквания 112

23-04-2007 P6_DCL(2007)0044 Приета
Diana WALLIS Gérard ONESTA Marc TARABELLA Alejo VIDAL-QUADRAS Dimitrios PAPADIMOULIS
Дата на внасяне : 23-04-2007
Срок : 06-09-2007
Дата на приемане : 25-09-2007
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2007)0408
Брой подписали : 530 - 06-09-2007

Писмена декларация за европейски референдум

12-03-2007 P6_DCL(2007)0028 Отпаднала
Marco CAPPATO Gérard ONESTA Riccardo VENTRE Józef PINIOR Marco PANNELLA
Дата на внасяне : 12-03-2007
Срок : 12-06-2007
Брой подписали : 103 - 12-06-2007

Писмена декларация on the refusal by the American authorities to grant visas to the families of detainees EN

11-12-2006 P6_DCL(2006)0089 Отпаднала
Ignasi GUARDANS CAMBÓ Panayiotis DEMETRIOU Ana GOMES Gérard ONESTA Sylvia-Yvonne KAUFMANN
Дата на внасяне : 11-12-2006
Срок : 29-03-2007
Брой подписали : 187 - 29-03-2007

Писмена декларация on the thirtieth anniversary of the death of the dictator Francisco Franco in Spain EN

12-12-2005 P6_DCL(2005)0073 Отпаднала
Raül ROMEVA i RUEDA Gérard ONESTA
Дата на внасяне : 12-12-2005
Срок : 12-03-2006
Брой подписали : 60 - 12-03-2006

Писмена декларация on child helplines in Europe EN

26-09-2005 P6_DCL(2005)0050 Приета
Lissy GRÖNER Genowefa GRABOWSKA Karin RIIS-JØRGENSEN Gérard ONESTA Vasco GRAÇA MOURA
Дата на внасяне : 26-09-2005
Срок : 26-12-2005
Дата на приемане : 17-01-2006
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2006)0009
Брой подписали : 394 - 26-12-2005

Писмена декларация on commemmorations of the 20th anniversary of the Bhopal Disaster EN

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Отпаднала
Robert EVANS Neena GILL Gérard ONESTA Thomas MANN Gérard DEPREZ
Дата на внасяне : 26-11-2004
Срок : 26-02-2005
Брой подписали : 72 - 26-02-2005