Gérard ONESTA : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Франция)

Заместник-председател 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Европейски парламент
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Бюро на Европейския парламент
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Европейски парламент
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 29-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Меркосур

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-03-2007 / 26-03-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 27-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on the White Paper on a European communication policy EN  
- AFCO_AD(2006)376431 -  
-
AFCO 
OPINION 2005 budget: Section III - Commission EN  
- AFCO_AD(2004)346931 -  
-
AFCO 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за необходимостта от координирани действия на равнище ЕС за борбата срещу незаконния трафик на културни ценности и за връщането на такива ценности на държавите-членки, от които са били незаконно изнесени  
- P6_DCL(2008)0107 - Отпаднала  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Дата на внасяне : 15-12-2008
Срок : 02-04-2009
Брой подписали : 134 - 02-04-2009
Писмена декларация за премахване на уличната бездомност  
- P6_DCL(2007)0111 - Приета  
Mary Lou McDONALD , Jacek PROTASIEWICZ , Claude MORAES , Gérard ONESTA , Jean Marie BEAUPUY  
Дата на внасяне : 10-12-2007
Срок : 10-04-2008
Дата на приемане : 22-04-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0163
Брой подписали : 438 - 10-04-2008
Писмена декларация за борба с хроничните обструктивни белодробни заболявания  
- P6_DCL(2007)0102 - Отпаднала  
Catherine STIHLER , Jerzy BUZEK , Paulo CASACA , Avril DOYLE , Gérard ONESTA  
Дата на внасяне : 14-11-2007
Срок : 28-02-2008
Брой подписали : 183 - 21-02-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.