Gérard ONESTA Gérard ONESTA
Gérard ONESTA
Франция

Роден : , Albi

6-ти парламентарен мандат Gérard ONESTA

Политически групи

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Les Verts-Europe-Ecologie (Франция)

Заместник-председател

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Европейски парламент
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Бюро на Европейския парламент
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Европейски парламент
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Бюро на Европейския парламент

членове

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Делегация за връзки с Корейския полуостров
 • 29-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Меркосур

Заместник

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по конституционни въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по конституционни въпроси
 • 15-03-2007 / 26-03-2007 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 27-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от района на Андите

all-activities

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on the White Paper on a European communication policy EN

05-10-2006 AFCO_AD(2006)376431 PE 376.431v02-00 AFCO
Gérard ONESTA

OPINION 2005 budget: Section III - Commission EN

03-09-2004 AFCO_AD(2004)346931 PE 346.931v02-00 AFCO
Gérard ONESTA

Предложения за резолюции

Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за необходимостта от координирани действия на равнище ЕС за борбата срещу незаконния трафик на културни ценности и за връщането на такива ценности на държавите-членки, от които са били незаконно изнесени

15-12-2008 P6_DCL(2008)0107 Отпаднала
Katerina BATZELI Gérard ONESTA Vasco GRAÇA MOURA Giovanni BERLINGUER Claire GIBAULT
Дата на внасяне : 15-12-2008
Срок : 02-04-2009
Брой подписали : 134 - 02-04-2009

Писмена декларация за премахване на уличната бездомност

10-12-2007 P6_DCL(2007)0111 Приета
Mary Lou McDONALD Jacek PROTASIEWICZ Claude MORAES Gérard ONESTA Jean Marie BEAUPUY
Дата на внасяне : 10-12-2007
Срок : 10-04-2008
Дата на приемане : 22-04-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0163
Брой подписали : 438 - 10-04-2008

Писмена декларация за борба с хроничните обструктивни белодробни заболявания

14-11-2007 P6_DCL(2007)0102 Отпаднала
Catherine STIHLER Jerzy BUZEK Paulo CASACA Avril DOYLE Gérard ONESTA
Дата на внасяне : 14-11-2007
Срок : 28-02-2008
Брой подписали : 183 - 21-02-2008

Списък на присъствалите

Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.