Rolf BEREND Rolf BEREND
Rolf BEREND
Германия

Роден : , Gernrode/Eichsfeld

5-и парламентарен мандат Rolf BEREND

Политически групи

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Членове на Европейския парламент в Съвместната парламентарна асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словашка република

all-activities

Участие в пленарните заседания

Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Third report on economic and social cohesion EN

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(10)

Cohesion policy EN

02-09-2003 P5_CRE(2003)09-02(1)

Eurozone EN

03-07-2003 P5_CRE(2003)07-03(2)

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Region of the European Union - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN

17-12-1999 A5-0107/1999 PE 231.827DEF RETT
Rolf BEREND

Парламентарни въпроси

Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

EU funding for the Palestinian Authority EN

23-01-2003 O-0001/2003 Комисията

Internal market in electricity and natural gas EN

23-04-2002 E-1167/2002 Комисията

CREAM, a firm with its registered office in Luxembourg EN

31-01-2002 E-0127/2002 Комисията