Željana ZOVKO : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Заместник 

Комисия по култура и образование 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Последни дейности 

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) HR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка