Constanze KREHL : Начална страница 

Член 

Комисия по регионално развитие 
Делегация за връзки с Беларус 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на реформите  
- REGI_AD(2019)643095 -  
-
REGI 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка