Tom VANDENDRIESSCHE : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация за връзки с Япония 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Последни дейности 

Обратна връзка