Dennis RADTKE : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Корейския полуостров 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки с Япония 

Обратна връзка