• Jiří   PAYNE  

Jiří PAYNE : Писмени обяснения на вот - 8-ми парламентарен мандат 

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Състав на Европейския парламент (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) CS  
 

Podporuji snížení počtu poslanců EP po odchodu britské delegace, je-li méně států, mělo by být méně poslanců. Některé státy se na uvolněná křesla vrhly jako na kořist. Přitom medvěd ještě běhá po lese.

Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) CS  
 

Výměna dat má podle pravidla subsidiarity probíhat na úrovni členských států. Návrh je porušením článku 5 Lisabonské smlouvy (smlouvy o Evropské unii).

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (A8-0392/2017 - José Blanco López) CS  
 

Evropská unie se pokouší regulovat oblasti, které mají patřit do výhradní kompetence členských států.

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) CS  
 

Nesouhlasím s používáním elektrošoků a výbušnin při lovu ryb, nesouhlasím s tím, aby se to EU pokoušela regulovat.

Жените, равенството между половете и справедливостта в областта на климата (A8-0403/2017 - Linnéa Engström) CS  
 

Podle článku 21 Charty základních práv Evropské unie „je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména na základě pohlaví...“. Celý text je koncipován tak, že diskriminuje muže a je vůči mužům urážlivý, a proto je v rozporu se základními dokumenty Evropské unie a spadá do kategorie porušování lidských práv.