Jiří PAYNE : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 05-09-2017 / 01-07-2019 : Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ - Член

Национални партии 

  • 05-09-2017 / 01-07-2019 : Strana svobodných občanů (Чехия)

членове 

  • 13-06-2018 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Заместник 

  • 06-03-2018 / 23-04-2018 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб
  • 21-03-2018 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
  • 24-04-2018 / 13-06-2018 : Подкомисия по правата на човека

Основни парламентарни дейности 

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Състав на Европейския парламент (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) CS  
 

Podporuji snížení počtu poslanců EP po odchodu britské delegace, je-li méně států, mělo by být méně poslanců. Některé státy se na uvolněná křesla vrhly jako na kořist. Přitom medvěd ještě běhá po lese.

Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия (A8-0017/2018 - Ignazio Corrao) CS  
 

Výměna dat má podle pravidla subsidiarity probíhat na úrovni členských států. Návrh je porušením článku 5 Lisabonské smlouvy (smlouvy o Evropské unii).

Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (A8-0392/2017 - José Blanco López) CS  
 

Evropská unie se pokouší regulovat oblasti, které mají patřit do výhradní kompetence členských států.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси