Geoffroy
DIDIER

Въпроси, изискващи писмен отговор - 8-ми парламентарен мандат Geoffroy DIDIER

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Resurgence of anti-Semitism in Europe EN

08-02-2019 E-000771/2019 Комисията

Tackling African swine fever EN

08-02-2019 E-000767/2019 Комисията

Regulating robot judges in the EU EN

08-02-2019 E-000766/2019 Комисията

Regulating virtual currency EN

23-01-2019 E-000345/2019 Комисията

Recycling of batteries in Europe EN

23-01-2019 E-000344/2019 Комисията

Promoting healthier food EN

23-01-2019 E-000343/2019 Комисията

Hotspots in Africa EN

23-01-2019 E-000340/2019 Комисията

Brexit and the European carbon market EN

23-01-2019 E-000338/2019 Комисията