Helmut KUHNE Helmut KUHNE
Helmut KUHNE
Германия

Роден : , Soest

4-ти парламентарен мандат Helmut KUHNE

Политически групи

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите

Заместник

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 20-11-1997 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със Съединените американски щати