Helmut KUHNE : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетен контрол
  • 26-10-2000 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Израел
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетен контрол

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on giving discharge in respect of the implemantation of the general budget of The European Communities for the 1998 financial year - Section I - European Parliament/Ombudsman Annex - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0189/2000 -  
-
CONT 
Report on giving discharge in respect of implementation of the general budget for the financial year 1998 - Section I - European Parliament/Ombudsman Annex - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0097/2000 -  
-
CONT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128