Giuseppe FERRANDINO : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по рибно стопанство 

Член 

Комисия по транспорт и туризъм 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Последни дейности 

Общо зарядно устройство за мобилното радиооборудване (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) IT  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка