Danilo Oscar LANCINI : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с Меркосур 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) 

Обратна връзка