Peter LIESE : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Делегация за връзки с държавите от Андската общност 

Последни дейности 

Обратна връзка