Romeo FRANZ Romeo FRANZ
Romeo FRANZ

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Германия - Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

Роден : , Kaiserslautern

9-ти парламентарен мандат Romeo FRANZ

Политически групи

 • 02-07-2019 ... : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии

 • 02-07-2019 ... : Bündnis 90/Die Grünen (Германия)

Председател

 • 26-09-2019 ... : Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

Заместник-председател

 • 10-07-2019 ... : Комисия по култура и образование

членове

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Комисия по култура и образование
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
 • 26-09-2019 ... : Съвет на председателите на делегации

Заместник

 • 02-07-2019 ... : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 02-07-2019 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 • 02-07-2019 ... : Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles