Romeo FRANZ : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово 

Заместник-председател 

Комисия по култура и образование 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Последни дейности 

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III — Комисия и изпълнителни агенции  
- CULT_AD(2020)643224 -  
-
CULT 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка