Tilly METZ Tilly METZ
Tilly METZ

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

Член

Люксембург - Déi Gréng - Les Verts (Люксембург)

Роден : , Luxembourg

Начална страница Tilly METZ

Председател

DCAM
Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

Член

CPDE
Съвет на председателите на делегации
ENVI
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
ANIT
Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
DLAT
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник

AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Последни дейности

TEN-E revision, TYNDP and 5th PCI list EN

01-07-2020 P-003915/2020 Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg