W.G.
van VELZEN

Доклади – в качеството на докладчик - 5-и парламентарен мандат W.G. van VELZEN

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the communication of the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Sosial Committee and the Committee of the Regions: "Towards a new framework for Electronic Communications infrastructure and associated services - The 1999 Communications Review" - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN

25-05-2000 A5-0145/2000 PE 286.080DEF ITRE
W.G. van VELZEN