David LEGA : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SV  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка