Alice KUHNKE : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Последни дейности 

Обратна връзка