Alex AGIUS SALIBA : Начална страница 

Член 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Комисия по петиции 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 
Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Палестина 

Последни дейности 

Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (препоръка) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (резолюция) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) EN  
 
Писмени обяснения на вот 
Положението в Боливия (RC-B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019, B9-0192/2019) EN  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка