Jessica POLFJÄRD : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мексико 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

Последни дейности 

Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 (B9-0238/2019) SV  
 
Писмени обяснения на вот 
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия (A9-0021/2019 - José Manuel Fernandes) SV  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка