Karlo RESSLER : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджети 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Обратна връзка