Karlo RESSLER : Начална страница 

Член 

Комисия по бюджети 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания 

Последни дейности 

OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN  
- BUDG_AD(2020)644963 -  
-
BUDG 
Становища в качеството на докладчик в сянка 
Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) HR  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка