Karlo RESSLER : Писмени обяснения на вот 

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) HR  
 

. – Sustav internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave (FADO) je sustav skupljanja i razmjene informacija o oglednim primjercima i metodama krivotvorenja dokumenata te ujedno omogućuje razmjenu informacijama o istima među državama članicama, te time poboljšava sigurnost Europske unije.
Metode krivotvorenja postaju sve naprednije te je potrebno jednako unaprjeđenje tehnologija i metoda osiguravanja sigurnosti. FADO će se implementirati u Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu te će olakšati državama članicama pri identifikaciji falsificiranih dokumenata uz pravovremenu pomoć omogućenu državi. Zaštita osobnih podataka građana važan je dio politika EU-a, te sustav FADO predstavlja važan korak prema boljoj zaštiti, bez straha od zlouporabe i manipulacije njihovim identitetom i podatcima.
Republika Hrvatska je za vrijeme svog predsjedanja EU-om, u sklopu prioriteta Europa koja štiti, naglasila predanost poboljšanju sveukupne sigurnosti i komunikacije među državama članicama. Kvalitetna rješenja poput sustava FADO podižu razinu sigurnosti u EU-u. Također, sustav posebno pomaže u borbi protiv krijumčara i drugih oblika kriminalnih radnji te predstavlja pozitivan korak prema sigurnijoj digitalno orijentiranoj budućnosti.

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) HR  
 

. – Trgovinski sporazum između Europske unije i Vijetnama prvi je bescarinski sporazum koji je Europska unija sklopila s jednom zemljom u razvoju u aktualnom mandatu. Sporazum nudi brojne reciprocitetne gospodarske beneficije i osvježenje je u razdoblju kada se prijeti valutnim ratovima, protekcionističkim politikama i dizanjem carina.
Vijetnam se nalazi na geopolitički važnom području u jugoistočnoj Aziji te je drugi najveći trgovinski partner EU-a iz skupine ASEAN čija robna razmjena iznosi 49,3 milijarde eura godišnje. Stvorit će se nova radna mjesta, europski gospodarstvenici imaju novo veliko tržište za izvoz svojih dobara (obrano mlijeko, sir, svinjetina i govedina) te se otvara prostor za dijalog s Vijetnamom i u drugim područjima, kao što su poštovanje ljudskih prava i sloboda, vjerskih manjina i zaštita okoliša.
Nadzor koji će se provoditi nad implementacijom Sporazuma kako bi on u praksi bio što učinkovitiji, omogućuje EU-u povlačenje iz ugovora ako Vijetnam neće poštivati svoje ugovorne obveze.

Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света (B9-0090/2020, B9-0092/2020) HR  
 

. – Žensko genitalno sakaćenje je međunarodno prepoznati oblik kršenja ljudskih prava žena i djevojčica od najranije dobi, a UNICEF i Svjetska zdravstvena organizacija ga smatraju teškim narušavanjem zdravlja. Iako se njegova praksa nastoji opravdati vjerskim običajima, očuvanjem identiteta i uvjetom društvenog prihvaćanja, ne postoji nijedan opravdani medicinski ili kulturološki razlog za njegovo izvođenje. To nije tradicionalni običaj, već jedan od najgorih oblika zlostavljanja djece koji ostavlja dugotrajne fizičke i psihičke posljedice. Žensko genitalno sakaćenje predstavlja ekstremni oblik diskriminacije žena, a nerijetko završava smrtnim ishodom. UNICEF je naveo kako je samo u 2020. godini 4.1 milijun djevojčica u opasnosti od genitalnog sakaćenja, a do 2030. će njih 68 milijuna doživjeti ovakav oblik zlostavljanja. Podržavam prijedlog rezolucije jer smatram da trebamo pronaći zajedničko rješenje koje će iskorijeniti ovu štetnu praksu i prekinuti kontinuirano zlostavljanje djevojčica. Moramo se snažno zalagati za sigurnost i zdravlje svakog djeteta, neovisno o tome gdje se ono nalazilo ili kojem kulturološkom krugu pripadalo.

Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и свободното движение на стоки и услуги (B9-0094/2020) HR  
 

. – Brzi tehnološki napredak donosi mnoge prednosti, kako za naš svakodnevni život, tako i za gospodarski rast država članica Europske unije. No, on uključuje i mnoge izazove s kojima se suočavamo po prvi puta, upravo zbog specifičnog funkcioniranja tehnoloških rješenja poput umjetne inteligencije, strojnog učenja, složenih algoritamskih sustava i automatiziranih postupaka donošenja odluka. Važno je postaviti pravila koja će nas štititi od neželjenih posljedica, ali i voditi računa kako bi se izbjeglo prekomjerno reguliranje sustava koje mogu usporiti inovacije.
Zaštita i povjerenje potrošača ključni su preduvjeti za efikasno korištenje modernih tehnologija. Europske institucije, a posebice Europska komisija, moraju voditi računa o potpunom poštivanju svih postojećih zakonodavnih rješenja koja se tiču potrošačkih prava, kao i tražiti odgovore na nove rizike i izazove pred nama. Svi tržišni subjekti moraju ispunjavati najviše standarde kvalitete i sigurnosti proizvoda pri njihovoj distribuciji krajnjim korisnicima. Jednako tako, sustav pružanja usluga mora biti uređen na način da odgovornost snosi ljudska osoba, bez obzira na automatizirani proces donošenja odluka.
Podržao sam ovu Rezoluciju, budući da su njome kvalitetno adresirani svi prethodno spomenuti izazovi.

Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (B9-0098/2020) HR  
 

. – Europski parlament je donio Rezoluciju koja pruža poziv na otvorenu suradnju koju zagovora Parlament u nadolazećim pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom o novom partnerstvu između EU i UK nakon povijesnog napuštanja i jednogodišnjeg prijelaznog razdoblja koje slijedi.
Pozicija Europskog parlamenta oko nadolazećeg sporazuma o pridruživanju s Ujedinjenom Kraljevinom uključuje snažne gospodarske odnose, vanjske odnose te posebna pitanja, a najveći fokus stavlja se na pitanje trgovinskog sporazuma između EU i UK, uz sigurnost, ribarstvo i jednaku kvalitetu proizvoda. Budući sporazum o slobodnoj trgovini mora uključiti i jednaka pravila za sve sudionike, a upravo ovom Rezolucijom Europski parlament naglašava važnost uključenosti socijalnih pitanja, pitanja zaštite okoliša i potrošača, poreza, državnih potpora te klimatskih promjena. Rezolucija koja je usvojena s 543 glasova na tragu je nacrta pregovaračkih stajališta Europske komisije i glavnog pregovarača Europske unije Michela Barniera.
Unatoč napuštanju važne države članice te jednog od najvećeg kontributora u europski proračun, neizmjerno je važno osigurati sigurnost svim europskim i britanskim građanima kroz uspješne pregovore o budućim odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine. Upravo zbog sigurnosti, kao i zbog pogleda na Ujedinjenu Kraljevinu kao snažnog partnera u globalnom okruženju, odlučio sam podržati ovu Rezoluciju.

Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) HR  
 

. – Europski parlament je usvojio Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, što je povijesni izlazak jedne države članice. Nakon gotovo četiri godine od održanog referenduma, ovim usvojenim Sporazumom omogućit ćemo maksimalnu sigurnost europskim i britanskim građanima, kao i poslovnim subjektima unutar Europske unije i Ujedinjene Kraljevine. Uređenim izlaskom osigurava se i potreban zaštitni mehanizam za Irsku kao državu članicu Europske unije koji promiče suradnju i sigurnost.
Unutar ovog procesa Ujedinjena Kraljevina ostaje bez prednosti koju ima kao država članica, a Unija gubi stalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a, nuklearnu silu i jednu od najvećih uplatiteljica u europski proračun. Povijesna važnost ovakvog glasovanja u Europskom parlamentu sada u fokus stavlja buduće odnose između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine – pitanje trgovinskog sporazuma i carine, ribarstva, ujednačene kvalitete proizvoda, sigurnosti te borbe protiv klimatskih promjena.
Moramo poštivati odluku britanskog naroda koji je 23. lipnja 2016. godine odlučio napustiti europski projekt. Zbog nastavka uspješne suradnje između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, kao i promicanja sigurnosti za europske i britanske građane odlučio sam podržati ovaj prijedlog.

Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки предприятия (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) HR  
 

. – Porez na dodanu vrijednost, odnosno porez na potrošnju je, prije svega, neizravan porez, čiji trošak snosi krajnji potrošač dok ga ubiru poduzeća koja isporučuju određene usluge/robe. Kod usklađivanja samog poreza na dodanu vrijednost, postoji niz koraka koji poduzeća moraju ispuniti prilikom nastanka obveze za obračun PDV-a.
Zbog niza administrativnih troškova koji nastaju (računovodstvene i knjigovodstvene usluge, obrasci, prijava, postupak usklađivanja), mala poduzeća su vidljivo pod većim financijskim teretom od velikih poduzeća. Broj zaposlenika koji se kreće do 10 u malim poduzećima, zatim godišnji promet koji varira u rasponu do 2 milijuna eura govori nam o tome da su fiksni troškovi malih poduzeća visoki te da bi veća administrativna rasterećenja pozitivno utjecala na njihov rast, ali i na veću rentabilnost poduzeća.
Mala i srednja poduzeća od ključne su važnosti za razvoj Europe. Glavni pokretači rasta europskog gospodarstva upravo su MSP-ovi, čiji udio u ukupnom broju poduzeća u Europskoj uniji iznosi visokih 99 %.
Podržao sam ovo izvješće kojim bi se troškovi usklađivanja malih poduzeća prilikom obračuna poreza na dodanu vrijednost smanjili za 18 % te kako bismo na razini Europske unije pronašli suvremen sustav koji će doprinijeti fiskalnom okruženju povoljnom za razvoj MSP-ova te jačanje njihove pozicije na međunarodnoj razini.

Европейски зелен пакт (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) HR  
 

. – Klimatske promjene je 93 % građana Europske unije navelo kao primaran globalni problem čije posljedice izravno utječu na sve stanovnike Zemlje, zahtijevajući promptnu reakciju. U cilju umanjivanja posljedica na stanovnike, ali i europsku ekonomiju kroz poljoprivredu i turizam, nužne su sveobuhvatne politike koje mogu potaknuti inovacije i istraživanja, održivi razvoj, cirkularnu ekonomiju te uspostaviti suvremeni sustav gospodarenja otpadom.
Podržavam Rezoluciju o europskom zelenom planu jer Europska unija mora ostati međunarodni lider zelenog razvoja i promotor dijaloga s drugim globalnim partnerima. Unija kao predvodnik razvoja s niskim razinama emisije ugljičnog dioksida, usmjerena prema postupnom prijelazu na čistije tehnologije te obnovljive izvore energije, ne smije zanemariti posebnosti država članica u razvojnom i geografskom smislu. Naime, kohezijski fond ovim postaje još važniji, omogućavajući slabije razvijenim zemljama investicije kojima mogu odgovoriti na izazove klimatskih promjena.
Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena su implementirane i u prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020., gdje se naglasak stavlja na raspravu o zelenoj Europi kroz financijski pravednu tranziciju na niskougljično i kružno gospodarstvo. Vjerujem da će Hrvatska kao najmlađa članica biti predvodnica ove rasprave te ravnopravan partner svim institucijama u kreiranju zelenih politika koje su u interesu svih europskih građana.

Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) HR  
 

. – Glavni cilj rezolucije i konvencije je borba protiv nasilja nad ženama – cilj koji svi dijelimo. Istodobno, tekst rezolucije je ideologiziran i ne sadrži potrebna objašnjenja koja bi jasno odbila pokušaje uvođenja rodne ideologije u pravne i obrazovne sustave država članica, a koja su bila razlog usvajanja posebne interpretativne izjave Republike Hrvatske.
Također, široko pristupanje Europske unije Istanbulskoj konvenciji na koje rezolucija poziva bilo bi protivno temeljnom načelu definiranom Ugovorom o funkcioniranju EU-a da države članice zadržavaju nadležnosti koje Ugovorima nisu dodijeljene Uniji. O samom postojanju mogućnosti EU-a da u određenom opsegu pristupi konvenciji Sud Europske unije još nije donio odluku. Pored toga, odredbe rezolucije mogu se tumačiti na način da negiraju pravo na priziv savjesti koje je u Republici Hrvatskoj zaštićeno, između ostalog, čl. 20. Zakona o liječništvu i čl. 2. Kodeksa medicinske etike i deontologije Hrvatske liječničke komore. Zbog navedenih razloga imamo rezervu prema ovakvom tekstu rezolucije.

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Гърция (A9-0040/2019 - Eva Kaili) HR  
 

. – Europski fond za solidarnost ( EUSF) osnovan je 2002.godine kako bi odgovorio na izazove s kojima se susreću država članice Europske unije pogođene prirodnim nepogodama i katastrofama s ciljem pokazivanja solidarnosti prema zahvaćenim regijama. Naime, od 2002.godine kroz ovaj jedinstveni fond koji se nalazi izvan okvirnih proračunskih granica VFO-a pomoglo se 24 državama članica koje su bile zahvaćene prirodnim nepogodama u ukupnom iznosu od preko 5 milijardi eura.
Kroz mobilizaciju određenog iznosa iz EUSF-a pomoći će se Grčkoj koja je bila pogođena velikim poplavama u 2019.godini.
Naime, Grčka je u svibnju 2019.godine podnijela pisanu molbu za aktivacijom EUSF-a kako bi primila financijsku pomoć radi obilnih kiša i oluja koje su pogodile grad Kretu u veljači 2019.godine. Ukupna procijenjena šteta grada Krete iznosi 181,2 milijuna eura, a Europska komisija je predložila mobilizaciju sredstava u iznosu od 4,6 milijuna eura iz proračuna 2019.
Smatram kako je ovo jedan od dobrih primjera koristi članstva u Europskoj uniji. Solidarna Europa je ono čemu težimo i jedan od ključnih ciljeva naših europskih politika. Europljani moraju pokazivati solidarnost jedni prema drugima te u najtežim situacijama pokazati ujedinjenost. Stoga sam glasao pozitivno za ovo izvješće.

Обратна връзка