Giorgos GEORGIOU : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Последни дейности 

Обратна връзка