Valter FLEGO Valter FLEGO
Valter FLEGO

група „Renew Europe“

Член

Хърватия - Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (Хърватия)

Роден : , Koper

Начална страница Valter FLEGO

Заместник-председател

D-ME
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

Член

ITRE
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник

TRAN
Комисия по транспорт и туризъм
AGRI
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
D-RS
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

Последни дейности

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) HR

14-05-2020
Писмени обяснения на вот

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 za financijsku godinu 2018. pouzdajući se, prije svega, u izjavu o jamstvu o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018. i uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 18. veljače 2020. o razrješnici.
Radi razvoja rješenja primjenjivih na tržištu i poticanja dodatnih napora koje industrija ulaže u brzo uvođenje tehnologija gorivnih članaka i vodika, u svibnju 2014. osnovano je Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2, koje je zamijenilo i naslijedilo Zajedničko poduzeće istog naziva, za razdoblje do 31. prosinca 2024.. Članovi Zajedničkog poduzeća su Europska unija, koju predstavlja Komisija, industrijska grupacija za zajedničku tehnološku inicijativu za gorivne članke i vodik i istraživačka grupacija. Konačni proračun Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2018. sadržavao je odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 85, 5 mil EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 126,5 mil EUR, a ukupno izvršenje proračuna za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje 2018. godine doseglo 93 %, odnosno 83 %.

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (A9-0032/2020 - Ryszard Antoni Legutko) HR

14-05-2020
Писмени обяснения на вот

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2018. temeljem izjave o jamstvu u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., a uzimajući u obzir i preporuku Vijeća od 18. veljače 2020.
Zajedničko poduzeće Clean Sky je osnovano 2009. godine, a zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” je 2014. zamijenilo zajedničko poduzeće „Clean Sky” u okviru programa Obzor 2020. s ciljem da znatno poboljša učinak zrakoplovnih tehnologija na okoliš i poveća konkurentnost europskog zrakoplovstva. Članovi osnivači Zajedničkog poduzeća su EU, koju predstavlja Komisija, voditelji „integriranih tehnoloških demonstratora” (ITD), platforma za inovativni razvoj zrakoplova (IADP) i transverzalna područja (TA) zajedno s pridruženim članovima ITD-a. Proračun Zajedničkog poduzeća za 2018. je obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 371 100 000 EUR (iskorištenost 99,2 %) i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 343 786 573 EUR (iskorištenost 97,3%). Najveći dio tih sredstava (više od 98%) potiče od subvencija Komisije i prijenosa iz prethodnih godina.

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (A9-0034/2020 - Ryszard Antoni Legutko) HR

14-05-2020
Писмени обяснения на вот

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za bioindustriju za financijsku godinu 2018., uzimajući u obzir, prije svega, izjavu o jamstvu o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2018., ali i preporuku Vijeća o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2018.
Zajedničko poduzeće za bioindustriju osnovano je 2014. godine (kao javno-privatno partnerstvo), na razdoblje od 10 godina, radi okupljanja svih relevantnih dionika i utvrđivanja položaja Unije kao ključnog aktera u istraživanju, upotrebi i uvođenju naprednih bioproizvoda i biogoriva. Osnivači Zajedničkog poduzeća su Europska unija, koju predstavlja Europska komisija, i sektorski partneri, koje predstavlja Konzorcij za bioindustriju (BIC). Proračun za 2018. godinu obuhvaća odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 121 231 820 EUR (stopa iskorištenosti 99 %) i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 118 126 520 EUR (stopa iskorištenosti 71 %). Vezano uz ovu točku brine me činjenica da su sektorski partneri uplatili manje od 10% svojih obaveza za operativne aktivnosti i administrativne troškove Zajedničkog poduzeća., te je stoga Komisija na kraju 2018. odlučila smanjiti proračun Zajedničkog poduzeća za 2020. godinu.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg