Kris PEETERS : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 
Подкомисия по сигурност и отбрана 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Обратна връзка