Isabel WISELER-LIMA : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Подкомисия по правата на човека 
Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Обратна връзка