Christine SCHNEIDER : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Заместник 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони 
Делегация за връзки с Панафриканския парламент 

Последни дейности 

Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“) (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) DE  
 
Писмени обяснения на вот 
Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица, включително зони, забранени за ЛГБТИ лица (B9-0234/2019) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка