Ralf SEEKATZ : Начална страница 

Член 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Последни дейности 

Обратна връзка