Sven SIMON : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Последни дейности 

Обратна връзка