Helmut GEUKING : Начална страница 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Последни дейности 

Обратна връзка