Damian BOESELAGER : Начална страница 

Член 

Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с Канада 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 

Последни дейности 

OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN  
- BUDG_AD(2020)644963 -  
-
BUDG 
Становища в качеството на докладчик в сянка 

Обратна връзка