Andreas GLÜCK : Начална страница 

Член 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Южна Африка 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с Канада 

Последни дейности 

COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. (B9-0035/2020) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка