Moritz KÖRNER : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 ... : група „Renew Europe“ - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 ... : Freie Demokratische Partei (Германия)

членове 

  • 02-07-2019 ... : Комисия по бюджети
  • 02-07-2019 ... : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

  • 02-07-2019 ... : Делегация за връзки с Индия

Обратна връзка