Moritz KÖRNER Moritz KÖRNER
Moritz KÖRNER

група „Renew Europe“

Член

Германия - Freie Demokratische Partei (Германия)

Роден : , Wiesbaden

Предложения за резолюции Moritz KÖRNER

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg

Пощенски адрес

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles