Moritz KÖRNER Moritz KÖRNER
Moritz KÖRNER

група „Renew Europe“

Член

Германия - Freie Demokratische Partei (Германия)

Роден : , Wiesbaden

Въпроси с искане за писмен отговор (включително отговорите) Moritz KÖRNER

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Communication within the European External Action Service (EEAS) EN

24-03-2020 E-001822/2020 Заместник-председателя на Комисията/ Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

External consultancy firms EN

11-03-2020 E-001518/2020 Комисията

Alleged 'LGBTI-free zones' in Poland EN

04-03-2020 E-001340/2020 Комисията

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg