Irena JOVEVA Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

група „Renew Europe“

Член

Словения - Lista Marjana Šarca (Словения)

Роден : ,

Писмени обяснения на вот Irena JOVEVA

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси (B9-0192/2020) SL

19-06-2020

Glasovala sem za Predlog resolucije ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije o nadaljevanju kazenskega pregona proti ministrskemu predsedniku Češke republike zaradi poneverbe sredstev EU in morebitnega nasprotovanja interesov. V resoluciji je izraženo obžalovanje za nadaljnjo vključenost češkega premiera v izvrševanje proračuna EU. Izraža tudi, da bi bilo potrebno za potrjena navzkrižja interesov izbrati najboljši možni način za rešitev problematike. Z resolucijo pozivamo Komisijo za vzpostavitev mehanizma za preprečevanje navzkrižja interesov, povezanih s sredstvi EU. Pravila morajo vsebovati tudi obveznost objave končnih upravičencev do subvencij EU in neposrednih zgornjih mej plačil na fizično osebo. Obsojamo tudi obrekovalni jezik in sovražni govor, ki ga je premier Babiš uporabil proti poslancem, ki so bili februarja v okviru misije za ugotavljanje dejstev na Češkem z namenom spremljanja prijavljenih nepravilnosti pri upravljanju s sredstvi EU.

Банков съюз – годишен доклад за 2019 г. (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SL

19-06-2020

Glasovala sem za to letno poročilo, saj zadovoljivo opiše stanje Bančne unije, poudarja določene težave in uravnoteženo predlaga nekatere spremembe, ki so potrebne, da bi končno dopolnili Bančno unijo. Posebej bi izpostavila izražanje zaskrbljenosti, da ranljivost bank za podnebna tveganja morda ni popolnoma razumljena, in pozdravljanje zaveze EBA, da bo v svojo letno oceno tveganja vključil vprašanja v zvezi s podnebnim tveganjem in uvedel stresne teste v zvezi s podnebnimi spremembam. Resolucija, med drugim, poudarja na pomen dokončanja unije kapitalskih trgov, ki dopolnjuje bančno unijo pri financiranju realnega gospodarstva. Poleg tega tudi pravilno poudarja, da bi popolnoma povezana unija kapitalskih trgov skupaj s polno delujočo bančno unijo omogočila javno in zasebno delitev tveganja in okrepila mednarodno vlogo eura ter še povečala konkurenčnost evropskih trgov in spodbujala trajnostne zasebne naložbe.

Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SL

19-06-2020

Glasovala sem za splošne smernice za pripravo proračuna za leto 2021, saj vztraja, da bo prihajajoči proračun izjemno pomemben pri odzivanju na izzive, s katerimi se sooča Unija in ki so še bolj prepoznavni in pereči zaradi pandemije COVID-19, in da mora odražati stopnjo ambicioznosti držav članic in institucij. Na splošno resolucija poudarja, da bi moral biti proračun za leto 2021 osredotočen predvsem na blažitev učinkov pandemije COVID-19 in podporo okrevanju, ki bosta temeljila na evropskem zelenem dogovoru in digitalni preobrazbi. Celotno poročilo v dovoljšnji meri opozori na vse problematike in programe in zadovoljivo izraža stališča, naj se prednostno zagotovi dovolj sredstev vsem programom EU in ranljivim skupinam, kot tudi za podporo dejavnostim organizacij civilne družbe in drugih deležnikov, ki so dejavne pri spodbujanju pravic ter krepitvi in spodbujanju vrednot Unije in pravne države, tudi prek prihodnjega programa za državljanstvo, enakost, pravice in vrednote, še posebej v času, ko smo priča krčenju prostora za civilno družbo v več državah članicah.

Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г. (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) SL

19-06-2020

Glasovala sem za predlog priporočila evropskega parlamenta o vzhodnem partnerstvu pred vrhom junija 2020, saj je to partnerstvo pomemben del sosedske politike EU in je namenjeno doseganju političnega združevanja ter zagotavlja nadaljnjo gospodarsko povezovanje, spodbuja blaginjo in vzpostavlja platformo za obravnavo skupnih izzivov, vključno s trajnostnim razvojem. Omenjeno priporočilo navaja, da je potrebno okrepiti družbeno in gospodarsko povezovanje držav vzhodnega partnerstva in da skupni cilj tudi v prihodnje ostaja vključujoč gospodarski razvoj. Hkrati priporočilo tudi upravičeno navaja, da v državah vzhodnega partnerstva ostajajo tudi zaskrbljujoča vprašanja, kot so visoka raven korupcije, bančne goljufije, vpliv oligarhov, neformalno gospodarstvo in slabo upravljanje in zato poziva države vzhodnega partnerstva, naj izboljšajo pravno državo, rešijo te težave in odpravijo nezakonito trgovino.

Западните Балкани вследствие на срещата на високо равнище през 2020 г. (A9-0091/2020 - Tonino Picula) SL

19-06-2020

Glasovala sem za priporočila evropskega parlamenta o Zahodnem Balkanu po vrhu leta 2020, saj Komisiji in Svetu, med drugim, priporoča, da podprejo evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana ter izboljšajo proces pristopa, v ta namen pa zagotovijo, da bo krepil temeljne vrednote in načela pravne države ter prinesel trajnostne demokratične, gospodarske in ekološke spremembe in socialno konvergenco. Priporoča jima tudi, da poskrbijo za dobre sosedske odnose in regionalno sodelovanje, saj gre za bistvena elementa širitve in stabilizacijsko-pridružitvenega procesa, ter zagotovijo, da bo širitev Unije potekala vzporedno z razpravami o prihodnosti Evrope in notranjo reformo EU.

Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SL

19-06-2020

Glasovala sem za Resolucijo o prometu in turizmu v letu 2020 in pozneje, saj ponuja dobre in uravnotežene predloge za okrevanje evropskega turizma in prometa po pandemiji, ki je te sektorje še posebej prizadela. Resolucija poudarja, da prometni in turistični sektor za preživetje in konkurenčnost nujno potrebujeta tako hitro, kratkoročno podporo kot dolgoročno podporo, obenem pa je treba izvajati ukrepe, ki bodo turiste spodbujali k temu, da bodo znova potovali v Evropo in znotraj nje, da bi čim bolj zmanjšali dodatne izgube v tem sektorju ter zagotovili njegovo dolgoročno trajnost. Poudarja tudi, da je trenutna kriza tudi zgodovinska priložnost, da bi posodobili turizem v EU in ga naredili bolj trajnostnega. Resolucija tudi pravilno poudarja, da bi bilo treba odpraviti omejitve potovanj in mejne kontrole za regije, območja in države članice, katerih epidemiološke razmere se izboljšujejo. Poudarja tudi, da je izboljšanje epidemioloških razmer ključnega pomena za obnovitev varnih potovanj in prevoza ter za oživitev turističnih storitev, ter poziva Komisijo, naj z državami članicami usklajeno preuči izvedljivost in dodano vrednost ukrepov za presejalne preglede, kot so diagnostični testi (npr. serološki testi ali odvzemi brisov) in preverjanje temperature potnikov, ki potujejo iz prometnih vozlišč.

Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) SL

19-06-2020

Glasovala sem za uredbo evropskega parlamenta in sveta o spremembi Uredbe glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne začasne podpore v okviru EKSRP, saj sprememba rešuje šteilne težave, ki izhajajo iz obsežnih omejitev gibanja, uvedenih v državah članicah, ter obveznega zaprtja trgovin, tržnic na prostem, restavracij in drugih gostinskih obratov. Nekatera mala podjetja in kmetje potrebujejo nujno pomoč, da lahko ohranijo svoje dejavnosti, zaradi okoliščin pa se mora podpora omenjenim skupinam zagotoviti v obliki enkratnega pavšalnega zneska za kmete in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem in/ali razvojem kmetijskih proizvodov.

Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19 (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) SL

19-06-2020

Glasovala sem za to uredbo, saj začasno omilja pravi in ureja področje glede rokov za faze zbiranja, preverjanja in pregleda o evropski državljanski pobudi. Zaradi izjemnih okoliščin namreč, ki izhajajo iz nacionalnih ukrepov, sprejetih v odziv na krizo javnega zdravja brez primere, ki jo je povzročila pandemija COVID-19, države članice in evropske institucije morda ne bi mogle izpolniti teh obveznosti v predpisanih rokih. Da bi ohranili učinkovitost instrumenta evropske državljanske pobude med to pandemijo ter zagotovili varnost in pravno jasnost za organizatorje tistih pobud, za katere trenutno poteka zbiranje, preverjanje ali pregled, je bilo treba sprejeti začasne ukrepe, ki omogočajo podaljšanje obdobij zbiranja za te pobude, kar sem tudi podprla na glasovanju.

Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SL

19-06-2020

Glasovala sem za resolucijo o protirasističnih demonstracijah zaradi smrt Georga Floyda, saj izjavlja, da življenja temnopoltih štejejo, obsoja grozljive okoliščine smrti Georgea Floyda v ZDA, pa tudi podobne smrti drugod po svetu in izraža sožalje njegovim svojcem in prijateljem, pa tudi svojcem in prijateljem drugih žrtev. Resolucija ostro obsoja vse oblike rasizma, sovraštva in nasilja, pa tudi morebitne fizične in verbalne napade na osebe določene rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja ter državljanstva v javnem in zasebnem življenju; opozarja, da v naši družbi ni prostora za rasizem in diskriminacijo, ter poziva Komisijo, Evropski svet in Svet, naj ostro in odločno nasprotujejo rasizmu, nasilju in nepravičnosti v Evropi in k tesnejšemu večstranskemu sodelovanju v boju proti rasizmu in diskriminaciji.

Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг (RC-B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020) SL

19-06-2020

Glasovala sem za resolucijo, saj pravilno opozarja, da je Kitajska v Hongkongu enostransko uvedela zakonodajo o nacionalni varnosti, in gre za celovit napad na avtonomijo mesta, pravno državo in temeljne svoboščine. Resolucija obsoja nenehno in čedalje pogostejše vmešavanje Kitajske v notranje zadeve Hongkonga, pa tudi izjavo, ki jo je pred kratkim podala Kitajska, da je skupna izjava Kitajske in Velike Britanije iz leta 1984 zgodovinski dokument, zato ni več veljaven. Resolucija nasprotno poudarja, da skupna izjava, ki je pri OZN registrirana kot pravno zavezujoč mednarodni sporazum, kitajsko vlado zavezuje, da spoštuje visoko stopnjo avtonomije Hongkonga ter njegove pravice in svoboščine. Popolnoma se strinjam z resolucijo, ki izraža globoko zaskrbljenost, da bo trajna kršitev avtonomnega okvira upravljanja Hongkonga močno oslabila njegovo gospodarstvo, še bolj pa zaradi čedalje slabših razmer na področju državljanskih pravic, političnih pravic in svobode tiska. Kitajska namreč odpravlja pravice novinarjev, zbuja nanje vse večje pritiske in posledično vse pogostejšo samocenzuro, zlasti pri poročanju o občutljivih vprašanjih na celinskem delu Kitajske ali novicah v zvezi z vlado Posebnega upravnega območja Hongkong.

Обратна връзка

Bruxelles

Strasbourg