Viola VON CRAMON-TAUBADEL : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Парламентарна асамблея Евронест 

Заместник 

Комисия по бюджетен контрол 
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 

Обратна връзка