Klemen GROŠELJ : Начална страница 

Член 

Комисия по външни работи 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия 

Заместник 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Подкомисия по сигурност и отбрана 
Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора 
Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО 

Обратна връзка