Cindy FRANSSEN : Начална страница 

Заместник-председател 

Делегация за връзки с Индия 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки с Канада 

Последни дейности 

Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (B9-0093/2020, B9-0095/2020) NL  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка