Henrike HAHN : Начална страница 

Член 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Комисия по икономически и парични въпроси 

Обратна връзка